Tjänster

  • Restaurering av antika möbler
  • Formgivning
  • Prototyptillverkning
  • Enstyckstillverkning
  • Tillverkning av mindre serier
  • Inredningsdetaljer, fönster, dörrar etc...